Cena J.S.Čecha 2013 - výzva a podmínky soutěže

Cena J.S.Čecha je soutěž pro studenty o nejlepší diplomovou práci v oblasti ochrany vod. Jejím hlavním cílem je podpořit zájem mladé generace o problematiku ochrany vod.

1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatel soutěže je společnost HYDROTECH s. r. o., Kopečná 14, 602 00 Brno.

2. Kdo se může zúčastnit

Soutěže se může zúčastnit každý student vysoké školy působící na území Evropské unie se svou diplomovou prací. Diplomová práce musí řešit problematiku s vazbou na ochranu vod. Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění přihlášky (přihláška zde) a její zaslání včetně diplomové práce v elektronické podobě.

3. Hodnocení

Hodnocení diplomových prací bude provádět komise složená z nezávislých odborníků.

4. Honorování nejlepších prací

Diplomové práce budou honorovány podle následujícího klíče:

 

Místo umístění dle hodnocení komise Finanční odměna

1. místo

50 000,- Kč

2. místo

20 000,- Kč

3. místo

10 000,- Kč

Zvláštní cena HYDROTECH, a. s. za nejlepší diplomovou práci v oblasti technologie ochrany vod

20 000,- Kč

5. Uzávěrka soutěže

Uzávěrka na podání přihlášek a diplomových prací je 16. 9. 2013. Přihlášky a diplomové práce budou zasílány v elektronické formě na adresu bocan@hydrotech.cz.

6. Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků bude realizováno veřejně na slavnostním vyhodnocení soutěže za přítomnosti odborné veřejnosti. Vyhlašovatel zorganizuje vyhlášení výsledků soutěže max. do dvou měsíců od uzávěrky soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže.

 

V Brně, 16. 8. 2013                                                                                                 Ing. P. Bočan

                                                                                                                     ředitel a jednatel společnosti