O společnosti

Voda je nejdůležitější složkou prostředí naší planety. Je v zájmu každého z nás ji chránit a rozumně využívat. Změna její kvality se okamžitě projevuje na kvalitě životního prostředí i kvalitě života lidí. Proto vrátit vodě život je posláním korporace HYDROTECH s.r.o.

Historie korporace HYDROTECH s.r.o. začala v roku 1978, když byla na Kypru založena firma HYDROTECH (Water and Environmental Engineering) Ltd.

Díky velkému počtu úspěšně realizovaných projektů mohla společnost expandovat do dalších zemí světa, v roce 1991 byla na Slovensku založena akciová společnost HYDROTECH, a.s. v roce 1993 v České republice korporace HYDROTECH s.r.o.

V současnosti působí firmy HYDROTECH i v Ruské federaci, Lotyšsku, Polsku a Kataru.

Během své existence skupina firem HYDROTECH realizovala několik set zakázek  přibližně ve 20 zemích světa. Zaměstnává více než 100 specialistů s odbornými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi v oborech technologie vody, stavebnictví, strojního a elektrotechnického inženýrství, automatizace, ekonomie, jakož i technických pracovníků nejrozmanitějšího zaměření.

Moderní sofistikované technologie aplikované v našich ČOV zajišťují:

  • vysokou účinnost čištění (aplikace BAT);
  • nízké provozní náklady; 
  • spolehlivost a nízkou poruchovost strojů a zařízení; 
  • ekonomické využití investičních a provozních nákladů.

Politika korporace

Vedení korporace v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality nabízených služeb a prokázání schopnosti naplňovat veškeré požadavky svých zákazníků vyhlásilo Politiku integrovaného systému managementu korporace, který zahrnuje požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Politika kvality [PDF; 0,37 MB]


Produkty

Služby


Sídlo společnosti

Novinky

Otevření nového sídla společnosti HYDROTECH s.r.o.

Neustálý rozvoj společnosti HYDROTECH s.r.o. v České republice nastolil otázku potřeby získávání dalších pracovníků i zvětšování kancelářských a výrobních prostor. V roce 2013 bylo tedy rozhodnuto o výstavbě nového sídla v Modřicích v těsné blízkosti jihomoravské metropole.

Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu J. S. Čecha 2013

Stalo se již tradicí společnosti HYDROTECH s.r.o. každoročně vyhlásit soutěž pro studenty Vysokých škol o nejlepší diplomovou práci v oblasti ochrany vod. Cílem soutěže je podpořit zájem mladé generace o problematiku ochrany vod.

Cena J.S.Čecha 2013 - výzva a podmínky soutěže

Cena J.S.Čecha je soutěž pro studenty o nejlepší diplomovou práci v oblasti ochrany vod. Jejím hlavním cílem je podpořit zájem mladé generace o problematiku ochrany vod.

Archiv novinek

Nabízíme kompletní řešení

Nabízíme kompletní řešení

Pro více informací nás kontaktujte