PHOSPAQ™

phospaqPHOSPAQ™ Skuteczna metoda usuwania fosforu ze ¶cieków. Fosfor str±cany jest w postaci  fosforanu magnezowo-amonowego (MgNH4PO4 x 6 H2O). Podczas głównego procesu usuwania fosforu następuje również czę¶ciowa redukcja azotu i zanieczyszczeń organicznych. Produkowane kryształy (STRUVITE) mog± być używane jako cenny nawóz. Proces ten jest stosowany głównie w przypadku ¶cieków o wysokim stężeniu fosforu, gdy standardowe procesy s± zbyt drogie lub nieskuteczne.