Procesy beztlenowe oczyszczania ścieków przy użyciu technologii opracowanych przez PAQUES Natural Systems BV

Anaeróbne čistenie odpadových vôd technológiou firmy PAQUES Natural Systems BV

Rozwój przemysłu, jak również rosnąca potrzeba ochrony zasobów wodnych realizowana poprzez minimalizowanie zużycia wody w procesie produkcji wielu zakładów, przyczyniła się do znacznego wzrostu stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych. Jednocześnie inwestorzy oczekują rozwiązań o niskich kosztach eksploatacyjnych dotyczących zapotrzebowania na energię elektryczną, środków niezbędnych do prowadzenia procesu oraz pod względem ilości powstających odpadów.

Jednym z takich rozwiązań jest oczyszczanie ścieków w procesach beztlenowych w oparciu o beztlenowy osad granulowany. HYDROTECH Polska, jako certyfikowany partner firmy Pâques Natural Systems BV oferuje system beztlenowy BIOPAQ ® jako instalacje do podczyszczania ścieków. Wykorzystując jednocześnie procesy beztlenowe jak i  tlenowe realizujemy dla naszych Klientów instalacje umożliwiające uzyskanie wymaganych parametrów przy zrzucie ścieków oczyszczonych np. do wód płynących.  Główne zalety proponowanego rozwiązania to: 

  • wysoka wydajność;
  • wysoka stabilność procesu;
  • niska produkcja osadu nadmiernego;
  • mała powierzchnia zabudowy;
  • wysoka jakość produkowanego biogazu oraz możliwość jego wykorzystania;
  • niskie koszty operacyjne oraz długi okres żywotności instalacji.

Procesy oczyszczania beztlenowego projektujemy w oparciu o 2 typy reaktorów beztlenowych:

  • reaktor BIOPAQ®UASB
  • reaktor BIOPAQ®IC