Wykorzystanie biogazu w systemach CHP

Využitie bioplynu ako druhotného produktu anaeróbneho čistenia na výrobu elektrickej alebo tepelnej energie

Jednym z produktów oczyszczania ¶cieków w procesach beztlenowych jest wysoko kaloryczny biogaz, który może być spalany w kotłowni jako jedyne Ľródło energii lub może być mieszany z gazem ziemnym i spalany w centralnej kotłowni zakładu.

W przypadku znacznych ilo¶ci produkowanego biogazu korzystne jest jego wykorzystanie w systemach kogeneracyjnych CHP, jednocze¶nie wytwarzaj±cych  energię elektryczn± i ciepln±