Rekonstrukcja i rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków

Usługa kierowana jest do Klientów niezadowolonych ze skuteczności pracy istniejących oczyszczalni ścieków, a także zdecydowanych na przeprowadzenie niezbędnych napraw lub zmuszonych do zwiększenia wydajności istniejącej instalacji.

Rekonštrukcia a intenzifikácia jestvujúcich ČOV

Wiele z istniejących oczyszczalni ścieków po latach funkcjonowania potrzebuje przebudowy lub modernizacji ze względu na:

  • Przestarzałą technologię;
  • Niewystarczającą skuteczność oczyszczania;
  • Wzrost ładunków dopływających do oczyszczalni ze względu na większą produkcję przemysłową i rolną;
  • Wymagania wyższej efektywności oczyszczania na skutek zmian w przepisach prawnych dotyczących zagadnień oczyszczania ścieków.

Przy realizacji projektów polegających na rekonstrukcji i rozbudowie istniejących oczyszczalni ścieków HYDROTECH wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nauki, badania studialne oraz badania technologiczne, tak aby wydajność istniejącej instalacji była wykorzystana w sposób  skuteczny. Prace te wykonujemy przy zachowaniu istniejącej oczyszczalni ścieków w pełnym ruchu, bez przerwy lub ograniczeń dla produkcji.