Pozostałe wyposażenie

Ďalšie strojno-technologické zariadeniaPozostałe wyposażenie dedykowane instalacjom oczyszczania ¶cieków i wody:

  • Mieszadła szybko i wolno obrotowe;
  • Wci±gniki dla pomp i mieszadeł,
  • Flokulatory;
  • Piaskowniki;
  • Spiralne przeno¶niki bezwałowe;
  • Automatyczne stacje do przygotowania i dozowania roztworu polimeru i inne.