Zgarniacze do osadników poziomych

Strojno-technologické zariadenia pre sedimentačné nádrže

Wstępne oraz wtórne osadniki poziome  – wyposażenie technologiczne dostarczane przez firmę Nordic Water AB.

Urządzenia technologiczne wytwarzane przez firmę Zickert (część firmy Nordic Water AB) mogą być stosowane w przypadku nowych lub istniejących osadników poziomych. Zakres produkcji firmy Zickert obejmuje zgarniacze denne, zgarniacze powierzchniowe, system do odprowadzania osadu i inne.

Rozwiązanie dennych i powierzchniowych zgarniaczy dostarczanych przez firmę Zickert posiada następujące zalety:

  • Mały zakres części ruchomych;
  • Niskie wymagania pod względem nadzoru ze strony operatora;
  • Niezawodność;
  • Możliwość nieprzerwanej sedymentacji;

Możliwość montażu w istniejących zbiornikach.