Usługi

SlužbyConsulting, prace studialne

Nasza firma oferuje możliwość weryfikacji parametrów pracy istniejących oczyszczalni ścieków; ocenę ich stanu technicznego, jak i sposobu eksploatacji. Na podstawie wyników analiz jesteśmy w stanie przygotować ofertę techniczną dotyczącą nowej technologii oczyszczania ścieków lub wprowadzenia zmian w obecnym procesie oczyszczania ścieków, zapewniających zaspokojenie wymagań Klienta oraz obowiązującego prawa.

W ramach naszych usług, na życzenie klienta, specjaliści firmy Hydrotech wykonują ekspertyzy, ocenę technologii oraz studium wykonalności.

Prace projektowe

HYDROTECH zatrudnia specjalistów ze wszystkich dziedzin zawodowych związanych z oczyszczaniem ścieków. W ramach swoich usług firma wykonuje dokumentację projektową wymaganą na wszystkich etapach projektu.

Wytyczne inżynieryjne

W ramach "realizacji pod klucz" HYDROTECH świadczy kompleksowe usługi inżynieryjne w tym opracowanie dokumentacji projektowej i jej zatwierdzenie przez organy administracji państwowej, nadzór podczas budowy i montażu, opracowanie dokumentacji powykonawczej, rozruch oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu.

Badania laboratoryjne, badania pilotowe

Szczególnie w przypadku ścieków przemysłowych, o określonym składzie, ważne jest potwierdzenie możliwości ich oczyszczania do wymaganych parametrów w oparciu o wybraną technologię. W tym celu, doświadczeni inżynierowie firmy HYDROTECH wykonują badania podatności ścieków na wybrane procesy w oparciu o testy laboratoryjne lub badania prowadzone na terenie zakładu Klienta w oparciu o stacje pilotowe, pracujące pod stałym nadzorem naszych specjalistów. Usługi te oferujemy w celu poprawnego zwymiarowania instalacji, potwierdzenia zakładanej skuteczności oczyszczania ścieków oraz zagwarantowania naszym Klientom możliwości zweryfikowania założeń przyjętych do doboru procesu oczyszczania ich ścieków, przed zainwestowaniem kapitału.

Serwis

Jakość naszych usług jest zapewniona przez serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Obsługa serwisowa jest prowadzona przez nasze własne centra serwisowe.