Průmyslové ČOV

Priemyselné vody

Dodáváme ČOV pro následující průmyslová odvětví:

 • potravinářský - mlékárenský, masozpracující, 
  výroba nealkoholických nápojů, pivovarský, lihovarnický,
  konzervárenský, cukrovarnický, škrobárenský
  a zpracování brambor, tukový, výroba cukrovinek
 • automobilový
 • textilní
 • papírenský a celulózový
 • chemický
 • farmaceutický
 • zpracování rud
 • zpracování živočišného odpadu (kafilérie)

Pro čištění koncentrovaných průmyslových odpadních vod úspěšně aplikujeme sofistikované řešení anaerobního čištění vyvinuté našim licenčním partnerem firmou PAQUES Natural Systems BV.

V rámci realizace anaerobního čištění jsme schopni navrhnout a dodat technologii pro energetické využití bioplynu, jako vedlejšího produktu anaerobního čištění.

Při čištění průmyslových odpadních vod se setkáváme s požadavkem na komplexní čištění vod. Často zákazník požaduje současné řešení vysokého obsahu dusíku, fosforu či síry. HYDROTECH s.r.o. ve spolupráci s firmou PAQUES Natural Systems BV aplikuje nejnovější progresivní metody v oblasti odstraňování nutrientů a úpravy bioplynu: ANAMMOX® – odstraňování dusíku, PHOSPAQ™ – odstraňování fosforu a THIOPAQ® – odsíření bioplynu.

Nebojte sa nás zeptat. Rádi poradíme.