Anaerobní čištění odpadních vod technologií firmy PAQUES Natural Systems BV

Anaeróbne čistenie odpadových vôd technológiou firmy PAQUES Natural Systems BV

Rozvoj průmyslové produkce současně s potřebou šetření vody v rámci výrobních procesů, vede ke zvyšování koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách opouštějící výrobu. Zároveň rostou požadavky na úsporu provozních nákladů v souvislosti s likvidací kalu a spotřebou elektrické energie.

Jedním z možných řešení, je implementace anaerobního procesu. HYDROTECH s.r.o. spolu se svým licenčním partnerem nabízí systém anaerobního čištění BIOPAQ ®, buď jako samostatné čištění, nebo v kombinaci s aerobním dočištěním. Jeho hlavní výhody můžeme shrnout do následujících bodů:

  • vysoká účinnost;
  • vysoká stabilita procesu;
  • nízká produkce kalu;
  • malý záběr zastavěné plochy;
  • vysoká kvalita produkovaného bioplynu a jeho následné využití;
  • nízké provozní náklady a vysoká životnost.

Pro anaerobní čištění HYDROTECH s.r.o. využívá následující 2 typy anaerobních reaktorů:

  • UASB reaktory
  • IC reaktory