PHOSPAQ™

phospaqPHOSPAQ ™ Účinný způsob odstraňování fosforu z odpadních vod. Proces využívá srážení fosforu na fosforečnan hořečnato-amonný (MgNH4PO4.6 H2O). U hlavního procesu odstraňování fosforu dochází i k částečné redukci dusíkatého a organického znečištění. Produkovaná sraženina (Struvit) se dá využít jako cenné hnojivo. Proces nachází využití hlavně v případech vysokých koncentrací fosforu, kde jsou klasické postupy nákladné nebo neúčinné.