Využití bioplynu jako druhotného produktu anaerobního čištění na výrobu elektrické nebo tepelné energie

Využitie bioplynu ako druhotného produktu anaeróbneho čistenia na výrobu elektrickej alebo tepelnej energie

Vedlejším produktem anaerobního čištění je vysoce výhřevný bioplyn, který se může spalovat ve vlastní kotelně, případně přivádět do centrální kotelny v závodě.

Při větších objemech vyprodukovaného bioplynu je výhodné instalovat kogenerační jednotku na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.