Rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV

Z důvodu nedostatečné účinnosti čištění, nefunkčních částí ČOV, nebo potřeby navýšení kapacity ČOV.

Rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOVU mnoha již vybudovaných čistíren odpadních vod vzniká časem potřeba rekonstrukce nebo intenzifikace v důsledku:

  • zastaralé technologie;
  • nedostatečné účinnosti čištění;
  • zvyšování počtu obyvatel;
  • růstu průmyslové nebo zemědělské výroby;
  • požadavků na vyšší účinnost čištění z důvodu změny legislativy – zpřísnění odtokových limitů z ČOV.

Snahou HYDROTECH-u u projektů rekonstrukce a intenzifikace vybudovaných ČOV je aplikovat nejnovější poznatky vědy a vědeckotechnického rozvoje tak, aby byly co nejhospodárněji využity kapacity již vybudovaných ČOV. Firma je schopna zajistit rekonstrukci, nebo intenzifikaci stávajících ČOV za plného provozu, bez přerušení nebo omezení výroby.