Další zařízení

Další strojno-technologické zařízenípro čištění odpadních vod a úpravu vody:

  • rychloběžná a pomaloběžná míchadla;
  • zvedáky pro čerpadla a míchadla;
  • zařízení na podporu flokulace kalových vloček;
  • separátory písku;
  • dopravníky s bez osou dopravní spirálou;
  • automatické přípravné stanice přípravy polymerních flokulantů a jiné.