Shrabování pravoúhlých sedimentačních nádrží

Strojno-technologické zariadenia pre sedimentačné nádržePodélné usazovací a dosazovací nádrže – strojně-technologické zařízení firmy Nordic Water AB.

Zařízení firmy ZICKERT (součást společnosti Nordic Water AB) jsou instalovány do pravoúhlých sedimentačních nádrží nových i již existujících. Kompletní program ZICKERT zahrnuje shrabování dna, stírání hladiny, systém odtahu kalu a jiné.

Výhody zařízení na shrabování dna a stírání hladiny sedimentačních nádrží jsou následující:

  • málo pohyblivých částí,
  • nízké nároky na obsluhu,
  • spolehlivost,
  • nepřerušovaná sedimentace,
  • možnost instalace do existujících nádrží.