Služby

SlužbyKonzultační a poradenské služby

Naše společnost nabízí možnost ověření provozních parametrů ČOV, zhodnocení technického stavu stávajících zařízení jako i celého provozu ČOV. Na základě analýz připravíme návrh technologie čištění odpadních vod, nebo intenzifikace procesu čištění odpadních vod ve stávajících ČOV v souladu s požadavky zákazníka a platnou legislativou.

V rámci svých služeb specialisté společnosti HYDROTECH s.r.o. pro své zákazníky vypracují expertní studie, technologické posudky a studie proveditelnosti. projekční práce

Projekční práce

HYDROTECH s.r.o. má dostatek specialistů ze všech oborů projekční činnosti, které se týkají čištění odpadních vod. V rámci svých služeb vypracují projektové dokumentace ve všech stupních projektu.

Inženýrská činnost

V rámci dodávky ČOV „na klíč" HYDROTECH s.r.o. zabezpečuje komplexní inženýrskou činnost přes komplexní zpracování projektové dokumentace a její odsouhlasení úřady státní správy, autorský dozor v průběhu realizace, až po vypracování dokumentace skutečného vyhotovení stavby a administrativní činnosti spojené s uvedením díla do provozu.

Monitoring, provozní měření

Hlavně pro průmyslové odpadní vody se specifickým složením, bývá nutné ověřit možnost čištění s požadovanou účinností. Pro tento účel zkoušení technologové HYDROTECH-u realizují laboratorní, nebo poloprovozní sledování sloužící k ověření navrhované technologie a účinnosti čištění.

Servis

Kvalita služeb je zajištěna kvalitním záručním a pozáručním servisem. Servisní práce jsou vykonávané vlastním servisním střediskem.